+45 40 12 99 69 [email protected]
Home 9 Sektorer 9 Welfare Technology Sector

Sundheds- og Velfærdsteknologi

Vores YdelserKontakt os

Sådan arbejder vi

Definering af projektet

Vi kan begynde at definere dit produkt og de nødvendige roller og ansvarsområder allerede på vores opstartsmøde. Efter mødet udvikler vi et rationale, der demonstrerer din beslutningsproces. Hvordan er dit produkt kategoriseret? Passer det ind i en reguleret produktkategori? Er det omfattet af yderligere lovgivning og/eller standarder?

Ved at besvare disse spørgsmål kan vi få en idé om, hvilke ressourcer der er nødvendige. Vores anbefalinger om, hvordan man kommer videre, er baseret på de oplysninger, du giver om din virksomhed eller institution.

Implementering af projektet

Derefter laver vi en skræddersyet, realistisk fremdriftsplan og hjælper dig med at implementere kravene og ændringerne.

"Vi bemærkede, at efterhånden som konkurrerende produkter blev CE-certificerede, begyndte vores kunder at spørge, om vores produkt også var CE-certificeret. Baseret på vores produkts funktion havde vi ikke brug for CE-certificering, men vi var nødt til at udvikle en begrundelse for at vise, hvorfor det var tilfældet. RAQA hjalp os med at etablere dette rationale.

Det næste produkt, vi udvikler, vil være et CE-certificeret medicinsk udstyr, og vi er nu bedre forberedt på at tackle det. Vi ved, hvilke ressourcer vi har brug for, og hvordan vi skal gribe certificeringsprocessen an."

- CEO, Softwareprodukt til rehabilitering

Welfare technology sector
"Vi befinder os i Danmark, som er et af de førende lande inden for udvikling af sundheds- og velfærdsteknologier. Ved at deltage aktivt i fora og brancheorganisationer er vi fortrolige med disse virksomheder og hører deres bekymringer. Men vi er også i tæt kontakt med de politiske beslutningstagere, så vi er bedre i stand til at forstå deres tilgang."

Vi forstår dine bekymringer

Det er en kompliceret proces at forstå, hvilke regler eller standarder der gælder for dit produkt – og der ser altid ud til at være flere regler på vej.

Hos RAQA deltager vi aktivt i en arbejdsgruppe for AI-forordningen. Det hjælper os med at få indsigt i, hvordan man pragmatisk implementerer disse krav for virksomheder inden for medicinsk udstyr i EU. Vi følger også aktivt med i nye udviklinger inden for digital sundhed og regler relateret til sundhedsbaseret software og mobilapps i andre lande.

Du har processer på plads, men de er svære at omsætte til praksis.

Mange af de virksomheder, vi arbejder med, har allerede mundtlige eller skriftlige processer på plads. Men de oplever ofte problemer med at jonglere og inkorporere deres mange daglige opgaver med disse nye procedurer. På trods af deres gode intentioner formår de ikke at implementere processerne fuldt ud. Virksomhedens ekspansion og indførelsen af yderligere arbejdsprocesser for at overholde nyligt regulerede områder gør opgaven endnu mere overvældende.

RAQA kan hjælpe med denne procesovergang ved at dokumentere den oprindelige proces og oprette et online kvalitetsstyringssystem til at indfange den nuværende praksis og beslutningstagning. På den måde strømlines arbejdet, og fremtidige projekter indebærer mindre risiko fra starten.

Vi tror på, at alle kan bidrage til overholdelse af reglerne, hvis de har den rette tilgang og forståelse for området - lidt vejledning og et par eksempler kan gøre en stor forskel!

Det sprog og de termer, der bruges i lovgivningen, er ikke lette at forstå.

Vi kan hjælpe dig med at forstå vilkårene og tankerne bag reglerne. Ved at bruge eksempler, der er specifikke for din virksomheds tilgang til dine produkter og kunder, gør vi det relevant og forståeligt.

Konsekvenserne af specifikke handlinger (eller mangel på samme) er uklare.

I 99% af tilfældene oplever vi, at medarbejderne sætter en ære i at lave sikkert og velfungerende udstyr eller produkter til brugerne.

Vi kan lære dig, hvordan du identificerer og taler om de potentielle risici ved dit produkt på en virksomhedsrelevant måde, så du forstår relevansen af og forventningerne til den lovgivningsmæssige proces.

Eksperter og ressourcer på området er svære at finde.

Området for sundheds- og velfærdsteknologi er relativt nyt og vokser hurtigt, så der bliver løbende skrevet og implementeret regler. Da det er et nyt område, er der kun få fagfolk, der fokuserer på denne delmængde af medicinsk udstyr, især for produkter med fokus på velfærd, software og AI.

Hos RAQA arbejder vi med klassiske regler for medicinsk udstyr såvel som den hurtigt voksende underindustri inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Mange produkter, såsom rehabiliterings- eller træningsudstyr og hjælpemidler til dagligdagen, er klassificeret som medicinsk udstyr og reguleres derfor på lige fod med traditionelt medicinsk udstyr.

Vi befinder os i Danmark, som er et af de førende lande inden for udvikling af sundheds- og velfærdsteknologi. Ved at deltage aktivt i fora og brancheorganisationer kender vi disse virksomheder og hører deres bekymringer. Men vi er også i tæt kontakt med de politiske beslutningstagere, så vi er bedre i stand til at forstå deres tilgang. Denne viden kommer din virksomhed til gode på grund af den viden, forståelse og det netværk, som vi deler.

Der er få, der er eksperter i alle de nyere regler i EU, men vi bestræber os på at holde os ajour og deltager aktivt i kurser og fora for at lære om de nye regler. Vores mål er at forberede virksomheder og institutioner på, hvad der er, og hvad der kommer til at ske, så de har et solidt og robust fundament for fremtiden.

"Vi befinder os i Danmark, som er et af de førende lande inden for udvikling af sundheds- og velfærdsteknologier. Ved at deltage aktivt i fora og brancheorganisationer er vi fortrolige med disse virksomheder og hører deres bekymringer. Men vi er også i tæt kontakt med de politiske beslutningstagere, så vi er bedre i stand til at forstå deres tilgang."

Et udvalg af vores ydelser

Project Management

Projektledelse

 • Produkt- og projektdefinition
 • Forberedelse og/eller opdatering af tekniske filer til MDR
 • Opdatering af hele det tekniske dossier for den lovlige producent
 • Udførelse af post-markedsføringsaktiviteter
 • Etablering af kontakt til et bemyndiget organ og hjælp til virksomheden gennem certificeringsprocessen
Process Implementation

Implementering af processer

 • Implementering og udfyldning af online eller brugerdefinerede kvalitetsstyringssystemer til dokumentation af processer
 • Udarbejdelse og upload af skabeloner til kvalitetsaftaler for leverandører, distributører og importører
 • Etablering af MDR-relaterede processer til kommunikation med myndigheder og post-markedsaktiviteter
Personalized advising

Rådgivning

 • Udvælge gældende lovgivning eller standarder i andre lande, såsom Storbritannien og USA
 • Finde egnede samarbejdspartnere og repræsentanter i andre lande og udarbejde aftaler med dem

Ud over de tjenester, der er nævnt ovenfor, tilbyder vi en bred vifte af tjenester, der hjælper dig med at bestemme, forstå og navigere i de relevante regler for medicinsk udstyr.

Besøg vores side om Lovmæssige Anliggender for at få mere at vide.

Mentoring

FAQ

Ofte Stillede Spørgsmål om den Sundheds- og Velfærdsteknologi industri
Hvordan beskytter jeg min virksomhed og dens vidensaktiver?

Sikre alle din virksomheds processer i et online kvalitetsstyringssystem. Disse systemer giver en nyttig platform til at implementere og dokumentere din nuværende praksis. De fremtidssikrer også din virksomhed ved at give et solidt fundament til at opdatere og udvikle fremtidig dokumentation, efterhånden som nye krav introduceres.

Disse platforme er ofte fleksible, skalerbare og overførbare. Det sidste er vigtigt, hvis virksomheden bliver solgt - en stor succesfaktor for mange virksomheder på dette område.

Et online kvalitetsstyringssystem skaber et stærkt fundament i virksomheden og reducerer risikoen betydeligt ved at hjælpe med at garantere, at virksomhedens nuværende viden og processer er sikret. Systemet er tilpasningsdygtigt og giver en platform til at dokumentere forbedringer og ændringer. De fleste regler for medicinsk udstyr kan indbygges i disse systemer, og tilbagevendende opgaver kan automatiseres.

Dit produkts tekniske information skal også være veldokumenteret, især:

 • beslutningsprocesser
 • oprindelige specifikationer
 • tilsigtet brug
 • oplysninger om leverandører
 • ændringer og forbedringer

Et kvalitetsstyringssystem er den ideelle platform til at registrere og gemme alle disse oplysninger.

Hvordan ved jeg, om vores produkt er et medicinsk udstyr?

Det afhænger af, hvad det skal bruges til, og hvordan det kategoriseres.

For eksempel er der mange velfærdsapps til rehabilitering og træning, der kvalificerer sig som medicinsk udstyr baseret på den måde, de fungerer på (data input og output). Nogle virksomheder har produkter, hvor kun én komponent, f.eks. et softwaremodul eller en fysisk komponent, er klassificeret som medicinsk udstyr, mens andre lignende produkter kan falde uden for kategorien.

Det er en diskussion, der hele tiden udvikler sig, og det, der virker relevant i dag, kan ændre sig i morgen. Den nuværende tendens går i retning af øget regulering, så flere og flere produkter vil skulle leve op til reglerne i fremtiden.

Hos RAQA anbefaler vi, at du indfører en planlagt overvågningsproces for dine givne produktkategorier på alle dine valgte markeder.

Hvad er "produktrisikokategorier" for medicinsk udstyr?

Medicinsk udstyr klassificeres ud fra den risiko, det udgør for brugerne. Disse kategorier er, fra de laveste risikogrupper til de højeste: Klasse I, Is, Ir, Im, Is, IIa, IIb og III.

Den tilsigtede brug af dit produkt og den potentielle risiko for brugerne afgør, hvilken kategori det falder i. Ved at se på lignende udstyr på markedet og sammenligne dit produkt med dem, kan du få en god idé om risikokategorien for dit produkt. Specialfremstillet eller ændret udstyr kan falde i enhver risikokategori.

Hvordan finder man det rette dokumentationsniveau for sundheds- og velfærdsteknologier?

 Sundheds- og velfærdsteknologier kan klassificeres under mange forskellige typer af regler, og der er mange flere på vej. Ud over klassifikationer er der de relevante standarder. Hver klassifikation og regulering kræver forskellige typer og niveauer af dokumentation. Derfor er det vigtigt, at du tidligt i udviklingsprocessen får styr på, hvilke regler og hvilken lovgivning der er relevant for de markeder, du ønsker at nå ud til, da godkendelsesprocesserne har forskellige tidslinjer og koster forskellige beløb på de forskellige markeder.

Afhængigt af hvilke(t) marked(er), du overvejer for dine produkter, vurderer myndighederne ofte sundheds- og velfærdsprodukter forskelligt, afhængigt af deres tilsigtede formål, hvor de skal bruges (omgivelser), og deres tilsigtede effekt. 

Hvad hvis vi tilføjer nye funktioner til vores velfærdsteknologier, når de allerede er tilgængelige på markedet?

Det er normalt ikke noget problem, og de nødvendige godkendelser opnås ofte hurtigt, hvilket er godt for både dig og dine brugere. Men undersøg, om opdateringerne er kategoriseret som større eller mindre, da det potentielt kan berettige en ny UDI eller klassificering.

I henhold til MDR er definitionen af større eller mindre ændringer beskrevet i følgende vejledninger:

 • MDCG 2020-3: Vejledning om væsentlige ændringer vedrørende overgangsbestemmelsen i artikel 120 i MDR med hensyn til udstyr, der er omfattet af certifikater i henhold til MDD eller AIMDD
 • MDCG 2018-1 Rev.4: Vejledning om BASIC UDI-DI og ændringer til UDI-DI
 • MDCG 2018-5: UDI-tildeling til software til medicinsk udstyr

Tag Kontakt

Vi er her for at hjælpe

Send os venligst en besked, så vender vi tilbage til dig inden for 24 timer.